Certifikat

 

Verksamheten, uppfyller rådets förordning 834/2007 med tillämpningsförordningar

samt KRAV:s regler för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

Tillverkning 
av ost

Verksamheten, uppfyller rådets förordning 834/2007 med tillämpningsförordningar

samt KRAV:s regler för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter.

 

Certifikat
Certfikat.pdf (192.47KB)
Certifikat
Certfikat.pdf (192.47KB)